Миопия – често срещана диоптрична недостатъчност на окото, причинена от изкривяваща аксиална дължина на окото

Полезна информация за здравословен живот