Хипертония – симптоми, причини и лечение на “болестта на високото кръвно”

Хипертония какви са симптомите на това заболяване

Хипертонията е сериозно хронично заболяване, което се характеризира с високо кръвно налягане в кръвоносната система. Това е един от най-често срещаните здравословни проблеми по света, засягащи милиони хора. Въпреки че хипертонията не причинява явни симптоми, тя може да бъде изключително опасна и да доведе до сериозни последици за здравето, като например инфаркт, инсулт и бъбречни проблеми.

Хипертонията се проявява, когато кръвното налягане в стените на кръвоносните съдове става по-високо от нормалните стойности. Това налага силата на кръвта, която се движи през съдовете, да увеличи силата на съпротивление. В резултат на това сърцето работи по-силно, за да вкара кръвта в цялото тяло, като в крайна сметка се увеличава възможността за увреждане на сърдечно-съдовата система.

Въпреки че хипертонията няма явни симптоми, може да се забележат някои непосредствени проявления, които могат да подскажат наличието й. Тези симптоми включват главоболие, умора, замайване, шум в ушите, затъмняване на зрението и честите уринации. Те се дължат на увеличеното кръвно налягане в кръвоносната система и могат да се усетят в различни степени на индивидуалност.

Хипертония – как определить болезнь?

Хипертония - как определить болезнь?

Хипертония, или повишено кръвно налягане, е състояние, при което силата, с която кръвта действа върху стените на артериите, е по-висока от нормалното. Това е хронично заболяване, което може да доведе до сериозни последици, включително сърдечно-съдови заболявания, инсулт и бъбречни проблеми.

За да определите дали имате хипертония, е важно да знаете нормалните нива на кръвното налягане. Най-често се измерва с две стойности: систолично (горно) и диастолично (долно) налягане. Нормалното кръвно налягане е обикновено около 120/80 мм рт. ст.

Ако се опитвате да определите дали имате хипертония, може да измерите кръвното си налягане у дома със собствен кръвноналягащ апарат. Ако резултатите показват налягане над 130/80 мм рт. ст. повече от няколко пъти, е важно да потърсите консултация от лекар, за да бъдете диагностицирани и лечени.

Освен измерването на кръвното налягане, има и други симптоми и проявления, които могат да указват на хипертония, включително главоболие, умора, замайване и затруднено дишане. Ако имате някой от тези симптоми и редовно измерване на налягането показва високи стойности, трябва да се консултирате със специалист.

Необходимо е да се помни, че само опитите, направени у дома, не са достатъчни за поставяне на диагноза. Съществуват различни фактори, които могат да повлияят на резултатите, включително стрес, физическа активност и прием на храни. За точна диагноза и назначаване на подходящо лечение е необходимо да се консултирате със специалист в областта на кардиологията или вътрешна медицина.

Симптоми на хипертонията

Хипертонията, известна също като повишено кръвно налягане, е състояние, при което кръвното налягане в кръвоносната система е постоянно високо. Това заболяване е много често и водещо до сериозни последствия за здравето, включително сърдечно-съдови заболявания, инсулт и бъбречна недостатъчност. За да разпознаем хипертонията, трябва да се запознаем със симптомите и проявите й.

Ето някои от основните симптоми на гипертонията:

 1. Главоболие: Честото главоболие, особено във високата част на главата и зад очите, е често срещан симптом на хипертонията. Главоболието може да бъде интензивно и да се повишава с физическо напрежение.
 2. Възпирано дихане: Хипертонията може да доведе до затруднено дишане поради натрупване на течности около сърцето. Това може да предизвика чувство на задух, упражняване на коремни мускули и намаляване на физическата активност.
 3. Умора и замаяност: Хипертонията може да доведе до чувство на постоянна умора и слабост. Постоянният стрес върху сърцето поради повишеното кръвно налягане може да остави човека изнервен и без енергия.
 4. Гадене и бълване: Повишеното кръвно налягане може да доведе до затруднено функциониране на бъбреците, което, от своя страна, може да причини затруднено отвеждане на токсините от организма, което води до гадене и бълване.

Симптомите на хипертонията могат да варират и да бъдат различни от човек на човек. В някои случаи, хората с хипертония могат да не изпитват никакви симптоми, което затруднява диагнозата на заболяването. Затова е важно да отивате на редовни прегледи при вашия лекар и да следите кръвното си налягане.

Признаци за развитие на заболяването

Хипертонията, позната и като високо кръвно налягане, може да се развие без ясни симптоми и да остане недиагностицирана дълго време. Въпреки това, има няколко признака и проявления, които може да наблюдавате и които могат да покажат наличието на проблем:

 • Често главоболие, особено в затилъка;
 • Замъглено зрение или петна пред очите;
 • Кръвоизлив в очите или често обриване на капилярите около очите;
 • Сериозно диагностицирани или подозрителни на заболявания на сърдечно-съдовата система;
 • Диабет или предишни проблеми с обмяната на веществата;
 • Диагностицираното наличие на хипертония в семейството;
 • Заболявания на бъбреците или възможност за нефропатия;
 • Вариации в теглото, на които трябва да обърнете внимание;
 • Затруднено дишане или задух;
 • По-често срещани епизоди на голови вакли (езици).

Все пак, трябва да се отбележи, че тези признаци не са специфични за хипертония и могат да бъдат свързани с други заболявания. За да се постави диагноза на високо кръвно налягане, е нужно да се измери кръвното налягане и да се извършат допълнителни изследвания.

Осложнения при хронической гипертонии

Осложнения при хронической гипертонии

Хроническая гипертония, если не контролируется и не лечится подходящим образом, может приводить к серьезным осложнениям и ухудшению качества жизни пациента. Неконтролируемое повышение кровяного давления может негативно сказываться на работе сердца, сосудах и других органах. Вот некоторые из основных осложнений, которые часто связаны с хронической гипертонией:

Осложнение Описание
Ишемическая болезнь сердца Повышенное давление в сосудах может приводить к узкости артерий, снижению кровоснабжения сердца и возникновению стенокардии и инфаркта миокарда.
Сердечная недостаточность Длительное время высокого кровяного давления может ослаблять сердечную мышцу, что приводит к снижению сократимости и возникновению сердечной недостаточности.
Повреждение почек Высокое давление в сосудах почек может вызвать повреждение их структуры и функций, что приводит к нарушению отделения отходов и задержке воды и солей в организме.
Инсульт Неконтролируемое повышение давления в сосудах головного мозга увеличивает риск развития инсульта – острой нарушения мозгового кровообращения.
Повреждение глаз Постоянно повышенное кровяное давление может повреждать кровеносные сосуды глазного дна, что приводит к изменению зрения и развитию глаукомы.
Сердечно-сосудистые осложнения Высокое давление в сосудах может вызывать их повреждение, образование тромбов и развитие других сердечно-сосудистых заболеваний, таких как атеросклероз и аневризмы.

Чтобы предотвратить развитие осложнений и контролировать хроническую гипертонию, важно обратиться к врачу для получения диагноза и назначения соответствующего лечения. Регулярное измерение артериального давления, соблюдение здорового образа жизни и прием рекомендованных лекарственных препаратов помогут поддерживать давление на нормальном уровне и предотвратить возникновение осложнений.

Предупреждение гипертонии

Предупреждение гипертонии

Сбалансированное питание: Питайтесь здоровой и сбалансированной пищей, богатой фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и нежирными молочными продуктами. Ограничьте потребление пищи, содержащей насыщенные жиры, холестерин и соль.

Умеренная физическая активность: Регулярная физическая активность может помочь снизить давление и поддерживать здоровый вес. Рекомендуется заниматься физическими упражнениями в течение 30 минут в день, 5 дней в неделю.

Отказ от вредных привычек: Избегайте курения и ограничьте потребление алкоголя. Никотин и алкоголь могут повысить артериальное давление и увеличить риск развития гипертонии.

Управление стрессом: Найдите способы справляться со стрессом, такие как йога, медитация или глубокое дыхание. Стресс может повысить артериальное давление, поэтому важно научиться расслабляться и управлять эмоциями.

Регулярное контрольное обследование: Посещайте врача регулярно и проверяйте артериальное давление. Раннее выявление высокого давления позволит начать лечение и предотвратить развитие осложнений.

Нарушение артериального давления может привести к серьезным проблемам со здоровьем, однако при соблюдении здорового образа жизни и регулярном контроле высокое давление может быть под контролем.

Полезна информация за здравословен живот